تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در محصولات انجام گردید. امکان انتخاب تاریخ شمسی در تقویم اصلاح گردید.

keyboard_arrow_up